Index

Wet Koop op Afstand in Duitsland

Bondsraad stelt Wet tegen ongewenste telefonische werving vast.
Vrijdag 15 mei 2009 (Bj�rn Greif)

De nieuwe regeling voorziet bij overtredingen in boetes tot � 50.000,--. Bedrijven mogen niet meer met afgeschermde nummers bellen. Langdurige overeenkomsten moeten schriftelijk of per E-mail bevestigd worden.

De Bondsraad heeft vandaag het in maart door de Bondsdag goedgekeurde wetsontwerp tot "Bestrijding van ongeoorloofde telefonische werving en verbetering van de consumentenbescherming bij bijzondere distributie vormen" vastgesteld. Daarmee treedt de nieuwe regeling, die voor ongeoorloofde telefonische werving in boetes tot � 50.000,-- voorziet, in werking.

Bedrijven mogen in de toekomst niet meer door middel van afgeschermde telefoonnummers bellen. Overtredingen kunnen met een boete tot � 10.000,-- (typfout: moet zijn � 50.000,-- volgens het wetsvoorstel zelf) bestraft worden. De 14 daagse bedenktijd (herroepingsrecht) gaat nu ook voor overeenkomsten over kranten en tijdschriftabonnementen en loterijen gelden, wanneer deze telefonisch afgesloten worden. Langdurige oveeenkomsten - zoals een wisseling van een telefonieabonnement - worden in de toekomst pas geldig als de klant de wisseling schriftelijk of per E-mail bevestigt.

Bij diensten, die direct per telefoon of fax geleverd worden, zoals het verstrekken van inlichtingen, geldt geen herroepingsrecht. Deze uitzondering heeft de Bondsdag nieuw in het wetsontwerp opgenomen.

Duitsland heeft hiermee de strengste wetgeving voor telefonische werving in Europa. Hier geldt de "Opt-in" regeling, die telefonische marketing alleen toestaat wanneer de consument die opgebeld wordt, hiermee vooraf heeft ingestemd. Verrassende telefoonoproepen voor klantenwerving, zogenaamde "Cold Calls" zijn verboden. In veel andere landen geldt een "Opt-out" regeling - daar moet de klant expliciet weigeren dat hij gebeld wordt.