Index

Pretium bedrijfsinfo

Recente info

Hans Nyks probeert uit alle macht via allerlei BV-trucs zijn amerikaanse 20% mede-aandeelhouder, oud-bestuurder en wereldverbeteraar Roger Craver geld afhandig te maken.
Roger Craver probeert dat te verhinderen en heeft sinds 2011 een serie rechtszaken tegen Hans Nyks en de moedermaatschappij van Pretium met de naam Deus ex Machina (DEM) opgestart. En niet zonder resultaat...
Zie de uitspraak van 28 april 2016. Roger Craver zorgt ervoor, dat Hans Nyks wordt geschorst bij zijn eigen moederbedrijf Deus ex Machina vanwege verwatering van aandelen en onduidelijke zelfbeloning.
In het uitreksel van de Kamer van Koophandel staat vermeld: Nyks, Johannes Marius Karel, Uit functie: 28-04-2016
Bij de nieuwe bestuurder staat in hetzelfde uitreksel van Deus ex Machina vermeld: Datum in functie 28-04-2016 (datum registratie: 03-05-2016) Titel Bestuuder (Beschikking Ondernemingskamer Amsterdam).

Het Nyks_bolwerk bestaat uit een wir-war aan bedrijven. Volgens uitspraak van 28 april 2016:
2.1 DEM houdt 99,9% van de aandelen in een veertiental dochtervennootschappen. DEM is bestuurder van 1 van die dochtervennootschappen, te weten Quatel B.V. [B] (Hans Nyks) is bestuurder van dochtervennootschap Omega Management B.V.
2.2 Omega Management B.V. is bestuurder van de overige twaalf dochtervennootschappen.
Drimble laat nog enigszins het verband zien, zie status 30 juni 2016, de uitreksels van de Kamer van Koophandel van 1 juli 2016 voor Deus ex Machina en Omega tonen geen enkel onderling verband tussen DEM en de overige dochters, zoals Pretium.

Deus ex machina (Latijn: "god uit een machine") is een verhaallijn waarbij er sprake is van een onverwachte ontknoping van een verhaal. Men spreekt van een deus ex machina als de plot van een verhaal, plotseling en niet logisch voortkomend uit wat eraan voorafging, door iets of iemand tot een einde wordt gebracht. Dat kan variëren van het ingrijpen van een goddelijk of bovennatuurlijk personage tot de introductie van een wapen met een superkracht.
Waarschijnlijk had heer Nyks bij het bedenken van deze naam toch een andere ontknoping voor ogen...

Historie

Op site http://www.digibron.nl/ is wat van de historie van Hans Nyks te lezen. "Hans Nyks, collega van Jan Kuijten". Je kan zien van wie hij het geleerd heeft....

Nog meer oude wapenfeiten van Nyks met betrekking tot de doelgroep "ouderen". De goede man heeft ooit de Nederlandse Federatie van Ouderen "gered". Zie Volkskrant-archief.

Onderstaande informatie is geplukt van het TROS_Radar_forum over Pretium en is verzameld door HerrDokterOetker. Helaas is HerrDokterOetker door de censuur van het forum verwijderd, inclusief onderstaande informatie.

De heer Johannes Marius Karel (Hans) Nyks (Geboortedatum en -plaats :23-11-1941, Geleen) is de "bestuurder" van Deus Ex Machina (D.E.M.) B.V. (what's in a name). Dat is een lege houdstermaatschappij zonder personeel, en deze B.V. is op haar beurt weer de "bestuurder" en enig aandeelhouder van 11 B.V.'s daaronder. De term "bestuurder" is de formele aanduiding van de beleidsverantwoordelijke beslisser. Een dergelijke structuur van B.V.'s houdt onze topbestuurder Hans zelf "hoofdelijk" uit de wind als het fout gaat met Pretium B.V. door bijvoorbeeld een faillissement.
De 11 ondergeschikte B.V.'s zijn:
Privilege B.V. voorheen Pretium B.V.; http://www.mijnprivilege.nl; bij Privilege B.V. zijn 12 personen werkzaam. Dit is de internetwinkel "Privilege" waar je "lid" van kunt worden; met het tijdschrift "Privilege" en de verfoeide opzegtermijn van 3 maanden.
Pretium B.V. voorheen Pretium Telecom B.V.; http://www.pretium.nl; bij Pretium B.V. zijn 0 (nul) personen werkzaam = leeg! Daarom wordt de telefoon zo slecht opgenomen. Bij Pretium B.V. staat in een kantoor, dat waarschijnlijk gehuurd wordt van D.E.M. B.V., op een verder leeg bureau de hele dag een telefoon te rinkelen van al die boze klanten, die willen opzeggen.
Telefoon: 023 - 7113721
Email: info@pretium.nl of pretium.webcare@pretium.nl
Quatel B.V.; website https://www.quatel.nl. Zie ook Quatel klacht. Traditionele vaste telefonie voor de kleinzielige markt. Doelgroep: zzp'ers en kleine bedrijven. Laatste stuiptrekking van Nyks, slapend bedrijf weer actief per juli 2016. Zal geen succes worden.
Suprieur B.V., waarschijnlijk opgeheven; website "http://www.suprieur.com" opgeheven; bij Suprieur B.V. zijn/waren 3 personen werkzaam. Zie ook Suprieur klacht en ontbinden. Houdt zich bezig met het aanbieden van electronische communicatiediensten, waaronder begrepen het ontwikkelen, in- en verkopen (groot- en kleinhandel), licenseren, huren en verhuren van producten en diensten op het gebied van electronische communicatie.
KvK-nummer: 34210231
Eerste inschrijving in het handelsregister :23-08-2004
Laatste wijziging :18-08-2009
Suprieur Bellen; zie Suprieur B.V.
Suprieur Bellen + Internetten; zie Suprieur B.V.
DMC services B.V., voorheen Pretium Direct Marketing Services B.V.; geen website; bij DMC Services B.V. zijn 0 personen werkzaam = leeg! Dit is de klantenwerver voor Pretium of andere opdrachtgevers.
Privilege Finance B.V. voorheen Pretium Finance B.V.;http://www.privilegefin.com; bij Privilege Finance B.V. is 1 persoon werkzaam. Doet in schadeverzekeringen en levensverzekeringen.
Delphi Communications B.V.; website "http://www.delphi.nl" opgeheven; bij Delphi Communications waren 15 personen werkzaam. Dit was een fondsenwerver voor bijvoorbeeld goede doelen. Oprichter, voorzitter en strategisch adviseur hiervan is Roger Craver. Een citaat van de opgeheven website:
"Met zijn bureaus heeft hij wereldwijd bijna $ 3 miljard voor zijn opdrachtgevers geworven. Daarmee wil hij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld."
Laat deze "wereldverbeteraar" nu ook oprichter zijn van het Pretium incasso-bureau "Gerecht Incasso B.V." (zie onder), dat probeert misleide Pretium-klanten zodanig onder druk te zetten, dat ze alsnog hun ongewenste abonnement betalen.
Delphi is op uiterst dubieuze wijze ontstaan vanuit een faillissement met een luchtje (zie 18 december 1997, Delphi tegen Nieuwe Revu, Hoger Beroep Kort Geding). Delphi zou fondswerving verrichten voor dubieuze charitatieve instellingen. Onze helden Johan Nyks en Roger Craven spelen hier al een hoofdrol. Verloren door Delphi. Gevraagde rectificatie niet toegekend!
Inmiddels is Delphi gestopt of failliet en is al het personeel op straat gezet (zie http://www.filanthropium.nl/nieuws/delphi-stopt-alle-personeel-op-straat/).
D.E.M. Management Services B.V.; geen website; bij D.E.M. Management Services B.V. zijn 0 personen werkzaam = leeg! Dit is een organisatieadviseur t.b.v. het opzetten van ondernemingen.
European List & Production Solutions B.V.; geen website; bij European List & Production Solutions B.V. zijn 0 personen werkzaam = leeg! Dit is een makelaar in adresbestanden.
Frank Solutions B.V.; geen website; bij Frank Solutions B.V. zijn 7 personen werkzaam. Dit is een softwareontwikkelaar voor beheer van adresbestanden.

Gerecht Incasso B.V.;geen website; bij Gerecht Incasso B.V.zijn 0 personen werkzaam = leeg! De naam functioneert als incassobureau voor Pretium, met uiterst merkwaardige adresgegevens. De activiteiten zijn per 11 januari 2007 gestaakt en pas per 2 october 2009 is het bedrijf weer actief. In deze tussenliggende periode bestond de firma officieel niet meer, maar heeft Pretium wel gebruik gemaakt van deze naam, wat Pretium vrijwel kansloos maakt bij een gang naar de kantonrechter.

Gegevens Gerecht Incasso B.V. volgens Kamer van Koophandel per 2 october 2009:
Postadres: Postbus 6128 gelijk aan postadres Pretium Telecom
2001 HC Haarlem
Vestigingsadres: Surinameweg 8 BG
2035VA Haarlem
KvK-nummer: 32065520 0000
Soort Inschrijving :Hoofdvestiging
Telefoonnummer 023-7510290 gelijk aan nummer van Frank Solutions B.V., zie boven
Eerste inschrijving in het handelsregister :06-05-1992
Akte van oprichting :26-03-1992
Akte laatste statutenwijziging :23-02-2005
Maatschappelijk kapitaal :EUR 90.000,00
Geplaatst kapitaal :EUR 18.000,00
Gestort kapitaal :EUR 18.000,00
Bestuurder(s):
Naam :Craver, Roger Moore, zie http://www.theagitator.net/the-team/. Deze persoon is ook oprichter van het "Pretium-goede-doel" Delphi Communications B.V. (zie boven), waar hij zich opwerpt als wereldverbeteraar.
Geboortedatum en -plaats :08-08-1941, Gettyborg, Ver. Staten van Amerika
Infunctietreding :08-03-2005
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Oude gegevens Gerecht Incasso B.V. volgens Kamer van Koophandel per 21 september 2009:
Postadres: Postbus 6044
2001 HA Haarlem
Vestigingsadres: De Ruyterkade 5 kelder KvK??!!
1013 AA Amsterdam
KvK-nummer: 32065520
Soort Inschrijving :Rechtspersoon
Activiteiten gestaakt per :11-01-2007

Pretium Telecom is een lege B.V. De Algemene Voorwaarden met artikel 10 in het bijzonder (http://www.pretium.nl/Over_ons/Over_ons, keuze "Algemene voorwaarden") geven aan dat Pretium Telecom van alles mag doen met alle persoonlijke gegevens van de consument, die zij in hun bezit hebben. De daarin genoemde "aan Pretium Telecom gelieerde rechtspersonen" zijn de bovengenoemde overige B.V.'s. Het postorderbedrijf Privilege B.V. en de fondsenwerver Delphi Communications B.V. zijn daaronder de meest belanghebbende. Ook kunnen zij de gegevens doorverkopen of beschikbaar stellen aan andere bedrijven (artikel 11.3).

Om de concurrentie op het telefoonnet te bevorderen heeft de overheid indertijd bepaald dat (nieuwe) telecommunicatiebedrijven vrij toegang hebben tot het KPN telefoonnet en het abonneebestand van de KPN. Veel callcenters hebben zich daarom ook als telecommunicatiebedrijf laten inschrijven. Die vrije toegang is niet van toepassing voor de GSM (06 nummer) netwerken en internettelefonie. Daar is al gevestigde concurrentie van KPN door bedrijven als Vodafone en die berekenen kosten door aan callcenters. En die zullen nooit van hun leven hun abonneebestanden aan Pretium geven. Nu weet u waarom u alleen via de ouderwetse telefoon wordt lastig gevallen door verkopers. De overheid zelf heeft veel leed en ellende veroorzaakt met het regelen dat een aarzelend "Ja" op een bandopname van een oude vrouw, die er niets van snapte, voldoende is voor een overeenkomst.

Duidelijk is nu ook dat Pretium Telecom eigenlijk geen telefoniebedrijf is (althans niet de primaire bedoeling) maar een middel om efficiënt grote aantallen leden te werven voor het postorderbedrijf Pretium en donateurs voor de fondsen van Delphi Communications. De belangen van het postorderbedrijf vanwege overeenkomsten met toeleveranciers over kortingen en afzet aan Pretium leden zijn veel groter dan alleen maar dat telefoonabonnement, waarvan een groot deel op gaat aan huur van het KPN (wholesale) vaste telefoonnet. Dit is de verklaring voor de vasthoudendheid met betrekking tot klanten, die geen klant willen blijven bij Pretium Telecom.

Vanzelfsprekend is het volgende niet het geval bij de B.V.'s van Hans Nyks, maar vaak kom je dergelijke constructies van lege en onderling dienstverlenende en uiteraard onderling facturerende B.V.'s tegen bij ondernemingen, die om een of andere reden geen behoefte hebben aan transparantie voor bijvoorbeeld de belastingen of schuldeisers.

De 14e B.V. van de heer Nyks is Nyks Holding B.V. , die doet aan holding en financieringsactiviteiten. Dit is een lege B.V., die geen bestuurlijke of eigenaarsrol heeft in de andere B.V.'s, maar kennelijk bedoeld is voor echt grootse plannen.