Index omhoog

Suprieur klacht en ontbinden (van Pretium)

Over Suprieur.
Klachten.
Werkwijze.
Prijsvoordeel?
Eenvoudige techniek?
Aansprakelijkheid.
Automatische en eenmalige incasso.
Ontbinding nieuw contract.
Dwangpositie.
Bel me niet register.
Actiebrief Suprieur Bellen.
Actievoorwaarden Suprieur.
Wellkomstbrief Suprieur Bellen.
Algemene Voorwaarden Suprieur.

Over Suprieur.

Suprieur B.V. is een zusterbedrijf van Pretium Telecom B.V.. Beide bedrijven maken deel uit van het ondoorzichtige "imperium" van de "heer" Nyks.
Voor de duidelijkheid spreken we daarom hier vaak van "Pretium Suprieur".

Op internet verschijnen ook bij Suprieur weer het soort berichten, waar Pretium Telecom zo bekend door geworden is:

Nieuw is dat Suprieur vergeleken met concurrenten, die eenzelfde dienst (VOIP) verkopen, prijzig is (er is dus geen Pretium Garantie met "dubbel het verschil terug") en dat er een behoorlijke kans is om gedurende korte of langere tijd geen telefoonverbinding meer te hebben.

Middels antwoorden van 17 maart 2010 op vragen van kamerlid Gesthuizen (SP) over agressieve verkoopmethoden van Pretium Suprieur geeft de minister van Economische Zaken te kennen, dat er klachten over Pretium Suprieur zijn aangemeld bij Consuwijzer en dat de OPTA en de Consumentenautoriteit zonodig zullen optreden.

Hoe open dit bedrijf is, blijkt uit de website: http://www.suprieur.com. Deze is leeg. Informatie over product, prijzen en werkwijze wordt zorgvuldig verborgen gehouden voor belangstellenden.

Om toch voor enige openheid te zorgen, wordt hier de werkwijze van Pretium Suprieur toegelicht. Tevens zijn de algemene voorwaarden, een actiebrief en voorbeeld actievoorwaarden in te zien.

Klachten.

Klachten over Suprieur staan verspreid over het internet. Hier zijn de meest typerende klachten verzameld.

Werkwijze.

Pretium Suprieur biedt de bestaande Pretium Telecom klanten de mogelijkheid om over te stappen naar "bellen via internet" onder de naam "Suprieur Bellen". Deze manier van bellen wordt ook wel Voice over IP of VOIP genoemd. U kunt op ieder moment van uw Pretium Telecom abonnement naar Pretium Suprieur overstappen, zonder overlapkosten vanwege een dubbel abonnement. Let op: een internet breedband-verbinding via ADSL of kabel is vereist.
Pretium Suprieur stuurt een brief met informatie betreffende de Suprieure aanbieding. De klant kan deze aanbieding schriftelijk of via de web-site aanvaarden. Als de klant niet reageert wordt de klant via telefonische werving overtuigd.
Indien de klant toestemt, ontvangt hij, als het goed is, een welkomstbrief en wordt vervolgens een ATA-kastje gestuurd toegestuurd, waarop in de nieuwe situatie de telefoon moet worden aangesloten. Ook stuurt Pretium Suprieur de activeringsdatum, waarop de telefoon naar het ATA-kastje moet worden overgezet.

Prijsvoordeel?

Pretium Suprieur claimt als voordeeel: "Met Suprieur Bellen kunt u flink besparen op uw vaste telefoonkosten". Dat is zonder meer waar. De kosten voor de analoge KPN-telefoonlijn komen te vervallen. Voor het bellen wordt nu gebruikgemaakt van de breedband-internet-verbinding, waar toch al voor betaald moest worden. Wel wordt het abonnement op de ADSL-breedband-verbinding soms duurder, omdat extra betaald moet worden voor de koperen leiding van de KPN (voorheen zat die bijdrage in de abonnementskosten van de analoge lijn).

Eenvoudige techniek?

Ook waar is, dat het om een beproefde en bekroonde technologie gaat. Maar dat betekent, dat er vele aanbieders zijn, waarvan een aantal flink goedkoper zijn. Wil men besparen en minder kans op problemen, dan is de combinatie van internet + bellen bij dezelfde provider een voor de hand liggende keus.

En zeer eenvoudig aansluiten en overstappen is zeker niet vanzelfsprekend. Zo wordt bij het overzetten de oude aansluiting van het KPN-netwerk afgesloten. Bij problemen is dit door Pretium niet eenvoudig ongedaan te maken en moet bij KPN heraansluiting worden aangevraagd.

Pretium Suprieur stuurt u een ATA-kastje. Het gaat hier om een ATA-router, die tussen breedbandmodem (ADSL of kabel) en de PC moet worden aangesloten.
Een aantal internet-providers hebben bizondere instellingen nodig. Deze instellingen moeten worden aangebracht op de router en verwijderd van de PC. Dit soort problemen kunnen er toe leiden dat ook uw internet-aansluiting niet meer functioneert na aansluiting van het ATA-kastje.
Groter zijn de problemen als u zelf al een router in huis had (b.v. ADSL-router-combi, draadloze router-hub). Het configureren van 2 routers is niet simpel en leidt, als het al werkend te krijgen is, tot een onoverzichtelijk, storingsgevoelig netwerk. In zo'n geval was een ATA-adapter misschien een betere oplossing geweest.

Bovendien wordt ongestoord gebruik van de Telefoondienst in combinatie met alarmeringssystemen, point of sale betaalautomaten (PIN-automaten) of vergelijkbare systemen volgens de Algemene Voorwaarden Suprieur door Suprieur niet gegarandeerd.

Dat de zaak technisch en contractueel heel lastig kan zijn blijkt onder andere uit dit technische forum.

Aansprakelijkheid.

Pretium Suprieur kent volgens de Algemene Voorwaarden Suprieur de volgende "garantie's":

Samenvattend: als het niet werkt, is Pretium Suprieur nergens aansprakelijk voor.

Automatische en eenmalige incasso.

Pretium Suprieur maakt bij deze overeenkomst gebruik van automatische (voor abonnement- en gespreks-kosten) en eenmalige incasso (voor het ATA-kastje), veelal zonder van u de vereiste schriftelijke machtiging te vragen. Omdat een geldige machtiging ontbreekt kunt u al het geld van zowel de automatische als de eenmalige incasso tot 13 maanden na de afschrijving via uw bank via een Melding Onterechte Incasso terug laten storten. Zie Automatische incasso bij Pretium Telecom.

Ontbinding nieuw contract.

Vooral klanten, die na telefonische werving tot hun grote verrassing een ATA-kastje krijgen toegestuurd, komen er op dat moment pas achter, dat er een overeenkomst met Pretium Suprieur zou zijn. Als ze hier vanaf willen, beweert Suprieur, dat de ontbindingstermijn (of bedenktermijn) al is verlopen en dat ontbinden dus niet meer mogelijk is.

In de Algemene Voorwaarden Suprieur staat:

Op grond van deze formulering kan de klant niet bepalen, op welk tijdstip de overeenkomst tot stand is gekomen en de ontbindingstermijn begint te lopen.

In de Welkomstbrief doet Suprieur het beter:
Heeft u vragen die niet beantwoord worden in deze brief of op www.suprieur.nl of wilt u alsnog afzien van Suprieur Bellen, neem dan binnen zeven werkdagen na ontvangst van deze brief contact met ons op 088-0085194 (ma t/m vrij, 08:30 tot 17:30).

De overeenkomst moet echter voldoen aan de Wet Koop op Afstand. Een complicerende factor in dit geval is dat het om een overeenkomst voor een dienst (internet bellen) gaat in combinatie met het ontvangen van een zaak (het ATA-kastje in bruikleen). Een dergelijke combinatie wordt niet duidelijk in de Wet ondervangen. De Wet stelt echter dat de ontbindingstermijn van 7 werkdagen pas begint te lopen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Volgens de Wet begint de ontbindingstermijn van een Koop op Afstand pas te lopen, als de klant de overeenkomst goed kan beoordelen. Dit kan pas na ontvangst van het ATA-kastje. U heeft dus volgens de Wet recht op 7 werkdagen bedenktijd na ontvangst van het ATA-kastje.
Dit wordt nog eens bevestigd door een gerechtelijke uitspraak van 11 december 2009 tegen Tele2..

Suprieur heeft u schriftelijk niet goed voorgelicht over de ontbindingstermijn uit de Wet Koop op Afstand en daarom heeft u volgens deze Wet zelfs recht op een ontbindingstermijn van 3 maanden.
Ditzelfde geldt ook als Suprieur u op ander punten niet goed heeft voorgelicht of als de aanbieding van Suprieur helemaal niet kan werken (b.v. omdat u de benodigde internet-verbinding niet heeft).

Vele aanwijzingen en voorbeeldbrieven voor ontbinding van een (Suprieur) contract zijn te vinden in de Telefoongids van "HerrDoktorOetker".
Zie eventueel ook het ontbinden van het contract met Pretium met een beschrijving en afweging van vervolg-acties, mocht de ontbinding mislukken.

Dwangpositie.

U kunt keurig binnen de wettelijke ontbindingstermijn ontbinden, maar als Pretium Suprieur een andere termijn meent te mogen hanteren, blijkt uw dwangpositie. Pretium Suprieur houdt u aan uw contract, de analoge KPN-telefoonaansluiting wordt gewoon door Pretium Suprieur opgezegd en u heeft geen werkende telefoon meer.

Een zelfde situatie ontstaat als de boel helemaal niet werkt, bijvoorbeeld omdat u helemaal geen internet had of een afwijkend breedband-netwerk. Pretium Suprieur is volgens de Algemene Voorwaarden nergens aansprakelijk voor.

In beide gevallen staat u onder grote druk om met Suprieur in zee te gaan, ook als dit extra kosten met zich meebrengt, op straffe van een niet werkende telefoon.

Als Suprieur weigert te ontbinden of een niet werkende telefoon- of internet-verbinding heeft veroorzaakt, wordt het tijd contact op te nemen met Consuwijzer, tel.nr. 088-0707070, om advies te vragen en een klacht tegen Suprieur in te dienen. Consuwijzer is klantvriendelijk en behoorlijk deskundig; de klachten worden verzameld t.b.v. de Consumentenautoriteit, die Pretium Suprieur sancties kan opleggen. Zeker doen!!

Als u de onterechte afschrijvingen door de bank laat terugboeken(storneren) kan Pretium Suprieur uw telefoonaansluiting afsluiten en overgang naar een andere provider blokkeren.
Kies daarom eerst een betrouwbare en goedkopere telefoonprovider en laat, met wat geluk, het huidige telefoonnummer overzetten naar deze provider. Pas als dit gelukt is, laat u uw geld terugboeken via een Melding Onterechte Incasso. Dit laatste kan alleen, indien u geen schriftelijke machtiging heeft gegeven voor de eenmalige of automatische incasso (zie Betaling weigeren bij Pretium Telecom).
Lukt deze overgang niet, dan bent u helaas gedwongen een nieuw nummer aan te vragen of alsnog te betalen.

Bel me niet register.

Als u wilt voorkomen dat u via een simpel telefoontje met een ongewenst contract wordt opgezadeld of als u een hekel heeft aan de ongewenste verkoop-telefoontjes, meldt u zich dan aan bij het Bel-me-niet register . U bent er dan voorgoed vanaf. Denk ook aan kwetsbare (oudere) familie en kennissen!!
Eerdere aanmeldingen bij het "Infofilter" zijn door het "Belmeniet-register" overgenomen, maar verlopen 3 jaar na de laatste aanmelding bij "Infofilter".

Let op!! Als u bent aangesloten bij het Bel-me-niet register mag Pretium Telecom u niet bellen voor een wervingsgesprek ten behoeve van Suprieur B.V.. Pretium Telecom mag dan alleen zijn eigen klanten bellen voor werving en zelfs dat kunt u tegenhouden.(zie OPTA 21 oktober 2009 ). Zie ook antwoorden van 17 maart 2010 op vragen van kamerlid Gesthuizen (SP) over agressieve verkoopmethoden van Pretium Suprieur Bij overtreding kunt u een klacht indienen bij Consuwijzer