<Actievoorwaarden Suprieur Index

Actievoorwaarden Suprieur

(Van omstreeks 20 januari 2010)

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de � 5.000 Actie aangeboden door Suprieur B.V. ter promotie van Suprieur Bellen. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

Deze actie loopt van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010. In totaal zullen in deze periode 12 trekkingen plaatsvinden. Suprieur B.V. behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te be멮digen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs van � 5.000 dient de deelnemer:

  1. het Suprieur Bellen abonnement te zijn aangegaan;
  2. bij aanmelding voor Suprieur Bellen (schriftelijk, telefonisch of via de website www.suprieur.nl) de drie unieke kenmerken van Suprieur Bellen op te sommen zoals die door Suprieur in haar uitingen naar buiten worden gebracht;
  3. aan de bij Suprieur Bellen voortvloeiende betalingsverplichtingen te hebben voldaan;
  4. zijn/haar Suprieur Bellen abonnement niet te hebben opgezegd ten tijde van de trekking en
  5. actief te bellen met het Suprieur Bellen abonnement.

Eenmaal per kalendermaand zal een prijs van � 5000,- worden verloot onder alle Suprieur Bellen abonnees die in de daaraan voorafgaande kalendermaand zijn geactiveerd door Suprieur B.V. en die aan de bovenstaande voorwaarden voor deelname voldoen. Een Suprieur Bellen abonnee neemt slechts 驮maal deel aan een trekking van de prijs van � 5.000,-.

Prijswinnaars worden uiterlijk 30 dagen nadat de trekking heeft plaatsgevonden bekendgemaakt op www.suprieur.nl.

Suprieur B.V. mag persoonsgegevens die door Suprieur abonnees worden verstrekt in het kader van de bekendmaking van de prijswinnaars vermelden in al haar communicatie.

Prijzen worden uitsluitend uitgekeerd aan prijswinnaars die medewerking verlenen aan prijsuitreikingen, publiciteit en promotie door Suprieur B.V.

Suprieur B.V. behoudt zich het recht voor om abonnees uit te sluiten van deelname aan deze � 5.000 Actie.

Suprieur B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie noch voor eventuele technische storingen, typefouten en/of fouten op de website van Suprieur B.V. of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaars.

Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouder of voogd bij deelname. Op verzoek van Suprieur B.V. dient deze toestemming schriftelijk door de ouder of voogd te worden bevestigd.

De informatie over deze actie alsmede deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website www.suprieur.nl. Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.