Index omhoog

XCLNT klacht en ontbinden (van Pretium)

Over XCLNT.
Werkwijze.
Ontbinding nieuw contract.
Klachten.
Bel me niet register.

Over XCLNT.

Excellent B.V. (XCLNT) is min of meer een zusterbedrijf van Pretium B.V. (voorheen Pretium Telecom B.V.).
Dat blijkt niet uit gegevens van de Kamer van Koophandel.
Maar wel uit een vacature van 21 juli 2016 voor de functie "Directeur Telecom Xclnt" in Haarlem ( originele vacature is vervallen, dit is een copy via link http://nl.jobsaved.com/jobs-of-xclnt-in-nl):
De Directeur Telecom is eindverantwoordelijk voor de tactische en operationele business -doelstellingen, -processen en -organisatie van alle telecom merken binnen de DEM Groep (XCLNT, Quatel, Suprieur en Pretium)....
De Directeur Telecom rapporteert rechtsreeks aan de bestuurder van de DEM Groep en vormt een (virtuele) team met de directeuren van Frank Solutions (voor facturering & incasso en IT systemen)) en DEM Management (voor finance en accounting). Tevens zal er commercieel en operationeel nauw samengewerkt worden met de overige zuster-onderneming Privilege. Aan de directeur Telecom rapporteren de Business Line managers VoIP (XCLNT en Suprieur) en WLR (Quatel en Pretium).
Op 26 juli 2016 wordt een gekuiste versie van de vacature geplaatst, waarin alle verwijzingen naar de DEM groep en Pretium zijn verdwenen. Kennelijk heeft Nyks snode, geheime plannen...

Het bedrijf biedt traditionele vaste telefonie voor de kleinzakelijke markt. Doelgroep: zzp'ers en kleine bedrijven.
Website: https://www.xclnt.nl.
Adres: Zekeringstraat 17A, 1014 BM Amsterdam (zelfde adres als van JKS Holding B.V., ook familie van Pretium).
Telefoon: 088-2700300.

XCLNT maakt dus deel uit van het ondoorzichtige "imperium" van de "heer" Nyks. Inmiddels is deze vanwege onbehoorlijk bestuur geschorst voor zijn eigen bedrijf, na een jarenlange gerechtelijke ruzie met zijn mede-aandeelhouder.

Werkwijze.

Pretium is een bedrijf, dat al sinds 2002 tegen de wil van klanten en zonder dat ze het merken telefoonlijnen van KPN overzet naar Pretium (zie bijvoorbeeld Bellen.com, Forum, Ervaringen: vaste telefonie aanbieders Pretium 04-09-2002 14:21 ).
Sinds 13 juni 2014 heeft Pretium bij telefonische werving een schriftelijke bevestiging van de consument nodig, waarmee misleiding een stuk moeilijker is geworden.

Om onduidelijke reden is deze schriftelijke bevestiging bij zakelijke klanten niet vereist en vormt deze categorie een nieuw doelwit via zusterbedrijf XCLNT, dat pas per 2014-09-29 bij de ACM is geregistreerd als Telecom-aanbieder.

De werving van XCLNT lijkt veel op de beruchte Pretium-werving en is gefundeerd op 3 peilers:

XCLNT stuurt vervolgens een welkomst-mail, waarin u een bedenktermijn van 10 dagen wordt geboden. Als deze mail niet snel genoeg wordt gelezen of als ongewenste spam wordt beschouwd, zit u aan het contract vast.

Om geen slapende honden wakker te maken, vraagt XCLNT pas na het overzetten van de telefoon om een schriftelijke toestemming voor automatische incasso. Als u geen toestemming geeft, kost dat 5 euro per factuur.

Als u weigert te betalen, omdat u geen toestemming hebt gegeven, of omdat de rekening te hoog is, dan rekent XCLNT direct een forse boete en dreigt met afsluiten van de telefoon. Zie de voorwaarden.

XCLNT maakt evenals Pretium gewoon gebruik van de technische kwaliteiten van het KPN-netwerk en voegt daar niets essentieels aan toe. Integendeel, XCLNT zorgt alleen maar voor een heleboel "ruis op de lijn".

Ontbinding nieuw contract.

Teleurstellend is de informatie van de overheid over ongewilde overstap bij zakelijke telefonie abonnementen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM, waarin opgenomen de zogenaamde "telecom-waakhond" OPTA) geeft op https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/loket/overstappen/ongewilde-overstap-bij-zakelijke-telefonie-abonnementen/ wel aan, dat er problemen zijn met slamming, maar geeft niet aan wat de rechten van een zakelijke klant zijn. Bovendien geeft de ACM aan, geen wettelijke bevoegdheid te hebben om op te treden voor ondernemers.
Wel kunt u via deze link uw probleem melden aan de ACM (of tel.070 - 722 2000 (kies optie 2)) of MKB-Nederland.

Helaas kan de zakelijke klant geen beroep doen op wettelijke bepalingen als een 14-daagse bedenktermijn en de benodigde schriftelijke bevestiging door de klant.
Wel zijn er Gedragsregels inzake operator controlled aanmeldingssysteem Carrier PreSelectie uit 2002 en de Aanvullende afspraken OPTA uit 2007, met de ontbindingstermijn van 7 werkdagen na ontvangst welkomstbrief XCLNT. Dit gaat om afspraken met betrekking tot eindgebruikers, waartoe ook zakelijke klanten behoren.
Volgens de telecommunicatiewet:

Volgens de kantonrechter kunnen eindgebruikers aan deze afspraken rechten ontlenen, omdat deze afspraken ten behoeve van de eindgebruiker zijn opgesteld (zie uitspraak 2009).

Stuur direct een mail, om af te zien van het contract. Mocht XCLNT niet snel genoeg antwoorden, stuur dan zo mogelijk binnen de bedenktermijn volgens anti-Pretium-recept een aangetekende ontbindingsbrief met bevestiging ontvangst, waarbij u aangeeft door XCLNT te zijn misleid.
Mocht XCLNT ontbinding weigeren, zet dan een klacht op http://www.klacht.nl/xclnt/. Dit heeft een behoorlijke kans van slagen.

In Nederland zijn alleen al meer dan 900.000 zzp'ers. Het is volstrekt onbegrijpelijk en belachelijk, dat deze categorie niet door de wet wordt beschermd tegen misleiding door malafide bedrijven. Dit is binnen de rechtspraak ook ingezien en wordt "reflexwerking" van de wet genoemd. Bij een rechtszaak kunt u via reflexwerking-als-bedrijf-aanspraak-maken-op-consumentenrecht/.

Klachten.

Hoe irritant, agressief en misleidend XCLNT te werk gaat, blijkt uit onderstaande klachten. Ook bejaarden zijn weer het slachtoffer

Veel hoger dan beloofde tarieven.

Zie http://www.klacht.nl/xclnt/klacht/veel-hoger-dan-beloofde-tarieven/ 18-11-2016.

In het verkooppraatje beloofd XCLNT wel 30 a 40% goedkoper te zijn dan mijn toenmalige provider KPN. In werkelijkheid bleken de kosten 40% hoger te zijn.
Gewenste oplossing: Indien de beloofde kosten in ieder geval gelijk of lager zijn dan mijn KPN kosten. Mijn belpatroon bij KPN was al jaren vrijwel identiek: Ongeveer Euro 38,- in 2 maanden.

Rekening met verzoek om automatische incasso, maar niet overgezet.

Zie http://www.klacht.nl/xclnt/klacht/mail-ontvangen-met-verzoek-te-betalen/ 28-09-2016.

Voor de zekerheid mijn bestaande providers gebeld, het blijkt dat er van u of van een ander geen aanvraag is om ons over te zetten.

Mocht dat bij u nog in de planning staan of onderweg of wat dan ook aangaande deze, dan deel ik u bij deze mede dat u daar van mij, zeker nu, geen toestemming voor heeft en dient u dat per direct stop te zetten als het “onderweg” is en als het al gedaan is, per direct terug te draaien.

Hoogachtend,.......

Van: XCLNT Customer Services [mailto:klantenservice@xclnt.nl]
Verzonden: woensdag 28 september 2016 11:55
Aan:
Onderwerp: Uw XCLNT factuur

Geachte heer ......,

Uw factuur over bedraagt 132,65. Wij verzoeken u om binnen 5 werkdagen voor de betaling zorg te dragen.

U kunt nu meteen met iDEAL het openstaande bedrag voldoen. Conform onze Algemene Voorwaarden moeten wij voor eenmalige betalingen verwerkingskosten van 5 euro per factuur in rekening brengen. Deze extra kosten zijn inbegrepen in het bovenstaande bedrag.
Betalen via iDEAL
Automatische incasso is voordeliger en veiliger
Door XCLNT te machtigen voor automatische incasso vermijdt u elke maand onnodige extra kosten van 5 euro per factuur die wij voor een iDEAL-betaling moeten berekenen. Het is bovendien aanzienlijk veiliger voor u. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving, dan kunt u deze binnen 56 dagen nog ongedaan maken door uw bank te vragen de betaling te storneren. Dit is niet mogelijk bij een eenmalige betaling. Via "Machtigen voor automatische incasso" gaat u naar onze beveiligde omgeving om uw machtiging te geven, waardoor u elke maand 5 euro bespaart. Bij de eerste automatische incasso wordt het bovenstaande bedrag minus 5 euro ge-incasseerd. Machtigen voor automatische incasso

U vindt de specificatie van uw factuur over op onze website in uw persoonlijke omgeving "Mijn XCLNT". Log in op XCLNT.nl en kijk bij "Facturen". Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Met vriendelijke groet,

Tom Blankesteijn
XCLNT Customer Services
XCLNT kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij werken volledig zonder papier en communiceren telefonisch of via internet en e-mail, zonder het milieu onnodig te belasten. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om dit bericht niet te printen, maar digitaal op te slaan.

Dacht dat het KPN was. E-mail van XCLNT beschouwd als spam.

Zie http://www.klacht.nl/xclnt/klacht/geen-uitportering-toch-rekening/ 27-07-2016.

Telefonisch door XCLNT benaderd en het idee gekregen dat het aanbod een extra service van mijn provider KPN betrof. De e-mails van XCLNT vervolgens beschouwd als spam.
Na een brief van KPN direct telefonisch gereageerd (zowel naar XCLNT als KPN): ik blijf (een tevreden klant) bij KPN.
Nu toch factuur van XCLNT gekregen over de maand juni, terwijl er geen uitportering heeft plaatsgevonden. XCLNT beweert het tegenovergestelde.
De facturen van juni/juli zijn door mijn bedrijf aan KPN voldaan.

Zonder bewuste keuze naar XCLNT. Hoge rekening. Dreigen met afsluiten. Veel gebeld worden.

Zie http://foruconsument: natuurlijke persoon die gebruik maakt van of verzoekt om een openbare elektronische communicatiedienst voor andere dan bedrijfs- of beroepsdoeleinden;m.bellen.com/topic/11847-xclnt/?page=2 19-07-2016.

Wij hebben ook een contract bij XCLNT afgesloten. Wat een ramp! Geloof ook alstjeblieft niks van die scheinheilige reacties hierboven van XCLNT!!! Voordat we het wisten zaten we aan een contract vast. Normaal gesproken niet zo erg als je dan goedkoper zou bellen. De eerste factuur was de duurste telefoonfactuur die ik ooit had gezien. Ik belde op om te kijken hoe dat kwam. Er werd mij gezegd dat dat normaal was als je overstapt naar een andere provider. Werd me voor de tijd niks van gezegd. Na een week kreeg ik een mail dat als ik de factuur niet betaalde binnen 2 werkdagen dat onze telefoon werd afgesloten:

Wij verzoeken u dringend om alsnog te betalen binnen 2 werkdagen na dagtekening van deze e-mail.

Wij zouden het zeer vervelend vinden als wij uw uitgaande telefoonverkeer moeten blokkeren om te voorkomen dat uw openstaande telefoonkosten nog verder oplopen. Wij zijn hiertoe echter genoodzaakt en zullen hiertoe overgaan indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt.

We hebben de factuur dus maar snel betaalt. Ik word elke dag gebeld door het telefoonnummer: 0882700310 (ik ken het telefoonnummer inmiddels uit mijn hoofd). Als ik opneem, is de lijn dood. Heb meerdere malen aangeven dat ik het erg vervelend dat ik elke dag door hun word gebeld en of ze hiermee wouden ophouden. Ze konden hier niks van weervinden. Ze konden ons als klant ook niet weervinden. En ze konden het bedrag wat we naar hun over hadden gemaakt ook niet weervinden. Er werd me telkens gevraagd of ik geen klantnummer had. Heb ik nooit gezien. Heb ik in die 33 mailtjes wat ik van hun heb gekregen ook nergens zien staan. Als ik inlogde kon ik het klantnummer zien. Het inloggen werkte natuurlijk niet. Na een half uur hadden ze me eindelijk als klant gevonden. En ze zagen waarom ze mij elke dag belde. Ze vroegen zich af of ik gebruik wil maken van de automatische incasso. Te gek voor woorden, heb dit dus ook niet toegezegd maar we zitten hier dus wel een jaar aan vast. Dit is echt schandalig. GA NIET MET DEZE MENSEN IN ZEE. Hun naam word binnenkort omgezet naar Quatel. Daar werkte onze inloggegevens ook niet. Het levert erg veel stress op en ik heb nog niet gezien dat ik goedkoper zou bellen. ALSTJEBLIEFT DOE HET NIET!!!

Abonnement, terwijl info werd verwacht. Mail in spam-box ontvangen. Vraag om schriftelijke toestemming automatische incasso naar maand.

Zie http://forum.bellen.com/topic/11847-xclnt/?page=2 19-02-2016.

Ook wij hebben een dergelijke slechte ervanring met XCLNT.

Ze belden ons mobiel terwijl we onderweg waren. Vroegen of ze info mochten mailen en checkten onze bedrijfsgegeven.

Een maand later ontvingen we een verzoek om een automatisch incasso formulier in te vullen. Uiteraard hebben we daar niets mee gedaan. Na een volgende herinnering hebben we maar gebeld. Bleek dat hun e-mail in onze spambox was terecht gekomen. Volgens hun waren we een contract aangegaan en hadden we binnen 10 dagen moeten reageren op de mail. We hebben de band van het telefoongesprek teruggeluisterd. Er wordt eerst verteld dat ze info willen toe mailen, daarna herhalen ze alle bedrijfsgegevens en op het eind zeggen ze snel dat ze je een contract gaan aanbieden.

Werkelijk nog nooit zo'n vorm van agressieve verkoop meegemaakt. Ik noem dit oplichting en raad iedereen aan de haak erop te gooien als er iemand van XCLNT belt.

Volgens hun zitten we er nu een jaar aan vast.

Wij hebben inmiddels via kpn onze abonnement weer om laten zetten. We gaan ook niets betalen. We willen dit ook kenbaar maken bij consumenten programma's zoals TROS Radar zodat mensen gewaarschuwd worden voor dit soort praktijken.

Oude mensen via email opgezadeld met ongewenste overgang naar XCLNT.

Zie http://www.klacht.nl/xclnt/klacht/oude-mensen-via-email-opgezadeld-met-ongewenste-overgang-naar-xclnt/ 15-01-2016.

Mijn ouder zijn de 70 gepasseerd en moeder belt mij over de toeren op dat kpn een brief gestuurd heeft dat ze overgaan naar XCLNT.
Ik heb alle emails door laten sturen, en de begin communicatie is er niet ofwel niet meer, maar de pusherigen toon van de emails komt overeen met alle andere klachten die ik over dit bedrijf lees.

De eerste mail is van 12 november en begint met:

Geachte heer Xxxx

Welkom bij XCLNT. U heeft zich aangemeld voor het XCLNT Zakelijk Basis abonnement, waarmee u iedere maand ten minste 20 tot 40% minder uitgeeft aan telefoonkosten dan met uw huidige KPN abonnement. Anders betaalt u die maand niets en belt u gratis. Met uw XCLNT abonnement bespaart u 120 tot 240 euro per jaar.

Hierbij ontvangt u alle benodigde informatie over uw XCLNT Zakelijk Basis abonnement, zodat u het rustig kunt beoordelen en zonder opgaaf van redenen binnen 10 dagen er alsnog vanaf kunt zien.

Mijn vader kan zich niet herinneren ooit met deze partij telefonisch gesproken te hebben. Dus wellicht was dit de eerste mail.

2e email (14 november) begint met:

Welkom bij XCLNT. U heeft zich aangemeld voor het XCLNT Zakelijk Basis abonnement, waarmee u iedere maand ten minste 20 tot 40% minder uitgeeft aan telefoonkosten dan met uw huidige KPN abonnement. Anders betaalt u die maand niets en belt u gratis. Met uw XCLNT abonnement bespaart u 120 tot 240 euro per jaar. Wij hebben u per e-mail alle benodigde informatie over het XCLNT Zakelijk Basis abonnement toegestuurd, zodat u het rustig kunt beoordelen en zonder opgaaf van redenen binnen 10 dagen er nog vanaf kunt zien.

Op 30 november:

Uw XCLNT garantie is geactiveerd. Wij zorgen ervoor dat uw XCLNT abonnement en uw XCLNT garantie ingaat op de einddatum van uw huidige KPN abonnement. Zo bent u zeker van onafgebroken gebruik van uw telefoon zonder dubbele abonnementskosten en u met uw XCLNT garantie iedere maand ten minste 20 tot 40% goedkoper belt of anders gratis.

Zodra wij de bevestiging van de ingangsdatum van uw XCLNT abonnement hebben ontvangen, zullen wij deze datum aan u doorgeven per e-mail.

Op 26 november:

Op 04-01-2016 gaat uw abonnement XCLNT Zakelijk Basis in. Dat betekent bellen met dezelfde kwaliteit met uw huidige nummer(s) en instellingen. U kunt onafgebroken van uw telefoon gebruik maken en merkt niets van de overgang naar uw XCLNT abonnement.

Daarna komen herinneringen voor betalingen en ze willen graag een automatische incasso.

Jammer dat ik het pas te horen krijg als het al te laat lijkt te zijn..
Beetje oude mensen met zo'n methode een abonnement aansmeren, ik vindt het een zeer kwalijke methode.

XCLNT van KPN?

Zie hhttps://zakelijkforum.kpn.com/de-lobby-6/xclnt-5104 19-11-2015

[Eerste post]
Ik ben ook gebeld door iemand van XCLNT met de vraag of ik wilde overstappen. Eerst vragen ze of je tevreden bent over je abonnement Zakelijk Basis bij KPN (waardoor je denkt dat ze van KPN zijn) en daarna komt er een vlugge babbel met alle voordelen. Ik heb me een mail laten sturen met hun aanbod (inmiddels ook gekregen). Vraag me af hoe ze aan de gegevens komen dat ik zakelijk Basis bij KPN gebruik. Toch gelieerd aan KPN?

[Tweede post]
Zojuist kreeg ik het 'follow-up'-telefoontje van XCLNT, n.a.v. de mail die ze me hadden gestuurd met hun aanbod. Ik heb meteen gevraagd hoe het kan dat ze weten dat ik bij KPN zit en daar volgde een verhelderend gesprek op.

Eigenlijk is het een heel uitgekiend script dat ze gebruiken, waardoor wij als klanten eigenlijk 'invullen' dat we met iemand van KPN spreken.

Volgens de medewerker die ik zojuist sprak, stelt de beller zich voor met zijn/haar naam, plus de naam XCLNT. De eerste vraag volgens het script luidt dan: 'Heeft u een zakelijk abonnement van KPN?'

Kijk, en daar zit hem de kneep denk ik, want doordat je bij de introductie van de beller nog maar half aan het luisteren bent en de naam XCLNT dus maar half hoort, vul je bij de volgende zin in dat je iemand van KPN aan de lijn hebt.

De medewerker die ik zojuist sprak, zei dat ze met name naar KPN vragen, omdat ze voor klanten die via KPN bellen kunnen garanderen dat je bij XCLNT 20% minder betaalt voor de abonnementskosten. Antwoordt iemand op de vraag 'heeft u een abonnement bij KPN' - 'nee, ik zit bij Telfort of wat dan ook', dan kan de callcentermedewerker die 20% dus niet noemen.Vandaar dat de naam KPN zo duidelijk valt.

Ik heb nog gevraagd waar ze hun adresbestand vandaan halen: ze hebben adressen opgevraagd bij de KvK. Het enige wat volgens de medewerker over mij op zijn scherm stond, was mijn bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. Ik ga ervan uit dat hij de waarheid spreekt :-)

Ik denk dat er zo wat meer duidelijkheid is gekomen over het KPN/XCLNT-verhaal.

Overigens heb ik toch maar besloten om bij KPN te blijven, ondanks die 20% - altijd goede ervaringen met KPN, daar wil ik best wat meer voor betalen.

Bel me niet register.

Als u wilt voorkomen dat u via een simpel telefoontje met een ongewenst contract wordt opgezadeld of als u een hekel heeft aan de ongewenste verkoop-telefoontjes, meldt u zich dan aan bij het Bel-me-niet register . U bent er dan voorgoed vanaf. Denk ook aan kwetsbare (oudere) familie en kennissen!!
Het Bel-me-niet Register is alleen voor natuurlijke personen in Nederland. Dat zijn consumenten en bepaalde bedrijven zoals vennootschap onder firma's, maatschappen en eenmanszaken. Een BV, NV, of ander rechtspersoon kan geen telefoonnummers blokkeren.