Indexenglish

Vering, pad analyse

Inleiding

Op deze site staat een copy van een engelstalige site over vering, waar men de "pad-analyse-methodiek" toepast. De site bevat veel constructie's, redeneringen en berekeningen, die allen betrekking hebben op mountainbikes. Ook kan een programma worden gedownload, dat het veergedrag van een groot aantal verschillende mountainbikes aanschouwelijk maakt.
Hoewel de site specifiek over mountainbikes gaat, is hij ook voor ligfietsen interessant.

Bij mountainbikes wordt een groot aantal verschillende veersystemen toegepast, die onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Bij de pad-analyse-methode wordt gesteld, dat de veereigenschappen van een fiets voor een belangrijk gedeeelte worden bepaald door de paden, die vooras, achteras en scharnierpunten afleggen ten opzichte van een referentie-frame. Fietsen met vergelijkbare paden zouden een vergelijkbaar veergedrag moeten hebben. Voor een groot aantal mountainbikes (en ook ligfietsen) kan zelfs worden volstaan met een analyse van het pad van de achteras, omdat ze terug te brengen zijn naar de "enkele scharnier"-constructie. Via pad-analyse is het zo mogelijk, om op vrij eenvoudige wijze de veereigenschappen te bepalen van ingewikkelde fiets-constructie's. Van een aantal dogma's uit de mountainbike-wereld wordt "bewezen", dat ze niet kloppen.

We gaan nu in op een tweetal "bewijzen", die strijdig zijn met de theorie van deze site.

Optimale punten

Elders op deze site (Berekening pogo (deinen) bij een ligfiets) wordt aangegeven, hoe op een ligfiets door optimale plaatsing van het middentandwiel deining, veroorzaakt door varierende trapkracht kan worden geelimineerd. Oplossingen, waarbij de kettinglijn door het scharnierpunt loopt, zijn daarbij mogelijk.

Bij "pad-analyse" wordt echter op verschillende plaatsen bewezen, dat zo'n optimaal punt niet bestaat.

In appendix paragraaf PCL Problems – Some Further Calculations. (PCL staat voor Pivot at the Chain Line, oftwel kettinglijn door het scharnierpunt) gebruikt men een fictieve proefopstelling met een fiets met fietser, horizontaal op een rollenbank. Bewezen wordt, dat de achtervork niet op zijn plaats kan blijven bij het uitoefenen van kettingkracht, als de ketting door het scharnier loopt.
De proefopstelling elimineert echter diverse krachten, die in een normale fiets-situatie wel optreden. Zo ontbreekt, omdat de achteras zit vastgeklemd op de rollenbank, de netto voorwaartse kracht vanuit het achterwiel op het frame, die het gevolg is van de trapkracht. Dientengevolge ontbreekt ook de momentkracht, die het inveren van de vering veroorzaakt.

In hoofdstuk II paragraaf 2 An Intuitive Look at Forces and Torques wordt algemener en met veel formules bewezen, dat er geen enkel optimaal punt mogelijk is. Enkele opmerkingen:

We concluderen, dat de gebruikte modellen op belangrijke punten niet overeenkomen met de werkelijkheid. De varierende trapkracht zorgt voortdurend voor versnelling (bij grote trapkracht) of vertraging (door luchtweerstand, rolweerstand of zwaartekracht bergopwaarts, bij geringe trapkracht). De bijbehorende varierende krachten zijn wezenlijk en moeten in een model aanwezig zijn. De bewijsvoering voor de stelling, dat er geen optimaal punt mogelijk is, is dus niet correct.
Hiermee vervalt ook een gedeelte van de onderbouwing voor het verwerpen van diverse mountainbike-constructie's b.v. Ellsworth’s “Instant Center Tracking” (ICT).

Deining versus pedalkickback

De site bevat een veelheid aan theorieen en constructie's, maar maakt vaak niet duidelijk, wat men probeert te optimaliseren.
Onduidelijk is vaak of men deining (squat/pogo) wil bestrijden, of pedalkickback.
Ook wordt de rol van de kettinglijn, die bij een mountainbike (zonder middentandiwiel) met derailleur op trapas en achterwiel sterk kan varieren, eigenlijk gewoon genegeerd.
Desalniettemin is een indrukwekkende hoeveelheid materiaal samengevoegd.

Index