Index

Opzeggen contract Pretium Telecom

Deze pagina geeft aan, hoe u moet handelen om van een bestaand ongewenst contract met Pretium af te komen. Dit gaat bij Pretium bepaald niet vanzelf.
Vaak blijkt er na het opzeggen van het telefoonabonnement nog geld te worden afgeschreven ten bate van een abonnement op Pretium-privilege. Het gaat om jaarlijkse bedragen ter grootte van ongeveer 95 euro naar rekening 6883111 ten name van Pretium B.V. of Privilege B.V.. Zie Opzeggen bestaand contract Pretium Privilege.

Opzeggen Pretium Telecom.

Veel informatie over onder andere het meenemen van het telefoonnummer naar een nieuw abonnement is te vinden bij Consuwijzer.

Als u tijdens de overeengekomen contractperiode (meestal 1 of 2 jaar) het Pretium-abonnement opzegt, bent u volgens Pretium contractueel verplicht de gehele contractperiode door te betalen. Tussentijds opzeggen is dus niet verstandig, omdat u dan dubbele abonnementskosten moet betalen.
Pretium, en ook andere telecom-aanbieders, maken u wijs, dat u de abonnementskosten voor de volledige resterende contractperiode moet betalen. Dit wordt in rechterlijke termen een oneerlijk beding genoemd, omdat er geen sprake meer is van dienstverlening. Voor een gewoon telefoon-abonnement zonder gratis telefoontje mogen de bedrijven niet meer dan 50% van het resterende abonnementsgeld vragen, zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rapport-ambtshalve-toetsing-II-versie-november-2014.pdf#search=ambtshalve%20toetsing. Het document bevat een soort vuistregels voor (kanton)rechters voor de bepaling van de schadervergoeding bij voortijdig stopzetten van het abonnement. Hier staat:

Nu er bij een "sim only"-abonnement geen toestelcomponent is, zal de belcomponent slechts voor de helft kunnen worden toegewezen, dat betekent dus dat slechts de helft van het uitgefactureerde bedrag wordt toegewezen.

Per 1 juli 2009 is de Telecom-wet aangepast, waardoor u na de overeengekomen contractperiode vrij bent om op ieder moment het abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Denk er dus om, dat bij Pretium Telecom minstens een maand voor de gewenste datum schriftelijk en aangetekend moet worden opgezegd en bewaar de bewijzen! Een voorbeeldbrief is te vinden op https://www.opzeggen.nl/televisie-internet-telefoon/pretium-telecom/opzeggen

Vraag desgewenst bij uw nieuwe telefoonleverancier nummerbehoud aan en vraag de leverancier ook om uw oude abonnement op te zeggen.
Als u het abonnement zelf moet opzeggen kunt u overwegen, om dit pas te doen, nadat u met behoud van nummer bij de nieuwe telefoonleverancier bent aangesloten. Hiermee voorkomt u problemen en zelfs eventuele afsluiting. Het nadeel is een maand dubbele abonnementskosten.
Informatie over terugkeren naar b.v. KPN is moeilijk te vinden, maar staat op http://www.kpn.com/prive/tv-internet-bellen/informatie/bellen/los-abonnement/belbasis.htm. Bel 0800-0402 voor informatie of om deze belbundel te bestellen.

Als u niet langer gebruik wilt maken van uw telefoonnummer, vermeld dan nadrukkelijk dat u de aansluiting met dit nummer per opzegdatum wilt opheffen. Pretium kan hier ten onrechte heel erg moeilijk over doen.

Uit de Algemene voorwaarden (http://www.pretium.nl/Over_ons/Over_ons, keuze "Algemene voorwaarden") van 23 juni 2013:
14.1 De Overeenkomst voor de Telefoondienst zonder Aansluiting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door Pretium of de Contractant worden beëindigd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. De Contractant kan de Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De Overeenkomst voor de Aansluiting in combinatie met de Telefoondienst (het Telefoonabonnement) wordt aangegaan voor de overeengekomen contractperiode (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen)(= datum wervingsgesprek via telefoon). De Contractant kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van deze overeengekomen contractperiode. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De Contractant kan de stilzwijgend verlengde Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Opheffingskosten Pretium Telecom 25 euro!

Als het u lukt om Pretium de aansluiting te laten opheffen, weet Pretium u alsnog geld af te troggelen, ook als er sprake is van opheffen in verband met overlijden. Door Pretium wordt het contract beëindigd en de eindnota opgemaakt, zonder dat de kosten worden gespecificeerd. Pretium schrijft automatisch het verschuldigde bedrag van de rekening af.

Uit de Algemene voorwaarden (http://www.pretium.nl/Over_ons/Over_ons, keuze "Algemene voorwaarden") van 3 september 2017:
14.10 Indien de Contractant de Aansluiting opheft, is de Contractant verplicht tot betaling van de administratieve ophefkosten.

Pretium rekent daarbij niet minder dan 25 euro aan opheffingskosten. Deze kosten zijn onrechtmatig om de volgende redenen:

U heeft 56 dagen de tijd om de laatste betaling te storneren (zie Bedrag terugboeken.) en het bedrag minus 25 euro weer over te maken. U kunt dit toelichten middels een mail aan Pretium Webcare (pretium.webcare@pretium.nl).

Eventueel kunt u een klacht indienen op de klachtensite van de Consumentenbond https://www.klachtenkompas.nl/pretium of op https://www.klacht.nl/pretium/. Pretium Webcare lost totnutoe deze klachten naar behoren op, om zo een hoog oplossingspercentage te handhaven en hardnekkige negatieve publiciteit tegen te gaan.