Index omhoog

Privilege klacht en opzeggen (van Pretium)

Verbeterde wetgeving!
Over Privilege.
Klachten.
WOWVeilingen.
Werkwijze.
Opzeggen bestaand contract.
Bel me niet register.

Verbeterde wetgeving!

Vanaf 13 juni 2014 is een blunder in de wetgeving gerepareerd. Een contract via telefonische werving wordt nu pas geldig na schriftelijke bevestiging door de klant. Bovendien wordt de bedenktermijn verlengd naar 14 dagen na ondertekening contract. Zie de nieuwe specifieke regels voor telemarketing.

Helaas overtreedt Pretium/Privilege deze wet hardnekkig. Bij Pretium Telecom zijn inmiddels 2 versies van welkomstbrieven gesignaleerd, zie de Pretium-welkomstbrief vanaf 13 juni 2014 en de Pretium-welkomstbrief vanaf .. december? 2014, waarbij ieder spoor van de vereiste schriftelijke bevestiging ontbreekt!

Wettelijk is er nog geen contract en volgens de wet hoeft u dus ook niet te ontbinden. De bedenktermijn van 14 dagen is pas van toepassing, nadat u schriftelijk hebt bevestigd.

Als u zo'n welkomstbrief heeft ontvangen, is het van het grootste belang, dat u hierover een klacht indient bij Consuwijzer. U kunt daar ook om advies vragen.

De voorspelling, dat deze wet een definitief einde zou betekenen van de misselijk makende misleiding van kwetsbare bejaarden door Pretium/Privilege, blijkt vooralsnog voorbarig te zijn.

Wel zijn de belangrijkste doelstellingen van deze pagina's bereikt en kunnen wettelijk via dubieuze telefoongesprekken niet langer ongewenste abonnementen worden aangesmeerd.
Dit succes is met name te danken aan vele forum-bijdragen bij TROS-Radar en VARA-Kassa, de Telefoongids van HerrDoktorOetker, de onthullende uitzendingen van VARA-Kassa en TROS-Radar, de Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP), Mei Li Vos (PvdA) en Ine Aasted-Madsen (CDA) en aan staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA).

Over Privilege.

Privilege B.V. is een zusterbedrijf van Pretium B.V. (voorheen Pretium Telecom B.V.). Beide bedrijven maken deel uit van het ondoorzichtige "imperium" van de "heer" Nyks.
Privilege B.V. gebruikte vroeger zelf de naam Pretium B.V.. Dit gegoochel met namen maakt het er niet overzichtelijker op. Voor de duidelijkheid spreken we daarom hier vaak van "Pretium Privilege" en van "Pretium Telecom".

Privilege is een soort internetwinkel. Een normale internetwinkel is gratis toegankelijk en doet er alles aan, om te laten zien, hoe concurrerend de prijzen zijn. Bij Privilege moet je jaarlijks 65 tot inmiddels 95!! euro betalen om de geweldige aanbiedingen te mogen aankopen. Hoe geweldig deze aanbiedingen zijn, probeert Privilege zorgvuldig verborgen te houden: de website https://www.mijnprivileges.nl is geheel ontoegankelijk voor belangstellenden.
Naast deze webwinkel is er ook een veiling, waar klanten artikelen kunnen "mijnen", als de prijs laag genoeg is.
Op de website kun je ook meedoen aan een "loyaliteitsprogramma", waarmee je kans maakt op een prijzenpot. Privilege is hiervoor veroordeeld, omdat het om een illegaal kansspel gaat, zie uitspraak 25 november 2011, Hoger beroep.. Dit loyaliteitsprogramma is waarschijnlijk enigszins aangepast en heet tegenwoordig "Login en Win".
Je ontvangt 4 keer per jaar het reclameblaadje Privilege.

Klachten.

Klachten over Privilege staan verspreid over het internet. Hier zijn de meest typerende klachten verzameld.

WOWVeilingen.

De website http://www.wowveilingen.nl/ is een loksite voor Pretium Privilege. Je maakt gratis kans op een prijs via "Login en Win" en kunt ook meedoen aan veilingen. Gezien de reputatie van Pretium zullen de winstkansen niet erg groot zijn. Wel is er grote kans, dat u uiteindelijk aan een contract met Privilege vastzit.

Werkwijze bij telefoonabonnee's.

Telefoonabonnee's van Pretium Telecom krijgen allerlei reclame opgestuurd, waaronder het reclameblaadje Privilege. Ze krijgen ook een brief met een inlog-code gestuurd voor de website van Pretium Privilege. Als je deze gebruikt maak je kans op fantastische prijzen en ben je ook een jaar lang "gratis" lid van Pretium Privilege.

Telefoonabonnee's van Pretium Telecom, die hier niet intrappen, bijvoorbeeld omdat ze geen internet hebben, worden door Pretium (Privilege) gebeld en laten zich misleiden via kansen op fantastische prijzen en een lidmaatschap, dat gratis is (alleen het eerste (halve) jaar).
Pretium Privilege maakte voorheen dankbaar gebruik van de onzinnige Wet Koop op Afstand, waarbij een telefonische ja-woord al voldoende is om aan een contract vast te zitten en een schriftelijke handtekening van de klant niet nodig is (zie Koude werving (cold-calling)).
Vanaf 13 juni 2014 heeft Pretium Privilege een schriftelijke bevestiging nodig bij telefonische werving, anders is er helemaal geen contract en ook geen reden om te betalen! Zie ook Pretium ontbinding.

Abonnee's beseffen vaak niet, dat ze lid geworden zijn en dat ze er ooit voor moeten betalen en doen er niets mee. Pas bij de automatische incasso van 65 euro (of 95, inmiddels 110 euro inclusief partner) voor het tweede jaar beseffen ze, dat ze er meer dan 1 jaar aan vast zitten en dat de volgende jaren helemaal niet gratis zijn en dat ze niet meer kunnen opzeggen, zonder het tweede jaar te betalen. Minder oplettende dementerende bejaarden beseffen ook dit niet, denken dat het Pretium van de telefoon is en betalen jaar, na jaar, na jaar... Dit is zo achterbaks!
Voor automatische incasso heeft Pretium Privilege schriftelijk toestemming van de klant nodig. Pretium Privilege overtrad deze regel doelbewust en incasseerde automatisch, ook als het niet beschikte over deze toestemming. Banken controleerden dit niet en grepen alleen bij grote druk in (zie automatische incasso) Vanaf 1 augustus 2014 bij de invoering van het IBAN-nummer zijn banken verplicht om een schriftelijke machtiging te eisen en moet ook Pretium Privilege hier om vragen.

Opzeggen bestaand contract Pretium Privilege.

Gelukkig is er sinds 1 december 2011 de nieuwe wet van Dam, die idiote opzegtermijnen tegengaat. De wet stelt, dat een contract na de eerste contractperiode (1 jaar) automatisch over gaat naar een contract voor onbepaalde duur, dat op ieder moment met een opzegtermijn van 1 maand kan worden opgezegd. Informatie is hierover te vinden op Consuwijzer

Denk er om, dat bij Pretium Privilege schriftelijk en aangetekend moet worden opgezegd en bewaar de bewijzen!
Adres: Privileges B.V., Postbus 780, 2003 RT te Haarlem, zie https://www.mijnprivileges.nl/Contact.html.
Of: Privileges B.V., Amerikaweg 10, 2035 RA Haarlem.

Mocht Pretium Privilege opzegging weigeren, zet dan een klacht op https://www.klacht.nl/privilege/ of https://www.klachtenkompas.nl/privilege/. Dit heeft een behoorlijke kans van slagen.

Vaak ontdekt de klant pas, dat hij lid is van Pretium Privilege, als hij het abonnement van Pretium Telecom heeft opgezegd en er toch nog geld wordt afgeschreven door de Pretium-club. Ook wordt het vaak ontdekt door familieleden of nabestaanden van oudere (dementerende)klanten van Pretium Privilege.
Het geld is dan jarenlang afgeschreven, zonder dat er ooit van de diensten gebruik is gemaakt. Helaas valt hier weinig aan te doen en moet het merendeel van dit geld als verloren worden beschouwd.

Pretium Privilege maakt gebruik van automatische incasso, veelal zonder van u de vereiste schriftelijke machtiging te vragen. Als een geldige machtiging ontbreekt kunt u het geld van de automatische incasso tot 13 maanden na de afschrijving via uw bank via een Melding Onterechte Incasso terug laten storten. Dit kost wel wat meer moeite, maar voor banken en Pretium Privilege is het een verschrikking. Banken moeten via een handmatige procedure de machtiging opvragen. Als deze er niet is, blijkt overduidelijk, dat banken hebben nagelaten voldoende te controleren en dat Pretium Privilege de regels heeft overtreden en in feite diefstal heeft gepleegd.
Enkele links voor "Melding onterechte incasso":

U kunt ook het laatste bedrag storneren (terugboeken) tot 56 dagen na afschrijving, gecombineerd met een blokkade van uw rekening voor afschrijvingen door Pretium Privilege (ING rekening NL07INGB0006883111).
Pretium Privilege zal hier niet gelukkig mee zijn en u vervolgens via hun eigen incassobureau dreigen met torenhoge boetes. Niet bekend is, dat Pretium deze dreiging ooit heeft doorgezet en naar de rechtbank is gestapt.
Bovenstaande staat uitgebreid beschreven voor Pretium Telecom (zie melding onterechte incasso en volgende).
Opzeggen van Pretium Privilege staat ook compleet met voorbeeld brieven beschreven in de Telefoongids onder Situatie 3.

Bel me niet register.

Als u wilt voorkomen dat u via een simpel telefoontje met een ongewenst contract wordt opgezadeld of als u een hekel heeft aan de ongewenste verkoop-telefoontjes, meldt u zich dan aan bij het Bel-me-niet register . U bent er dan voorgoed vanaf. Denk ook aan kwetsbare (oudere) familie en kennissen!!
Eerdere aanmeldingen bij het "Infofilter" zijn door het "Belmeniet-register" overgenomen, maar verlopen 3 jaar na de laatste aanmelding bij "Infofilter".

Let op!! Als u bent aangesloten bij het Bel-me-niet register mag Pretium Telecom u niet bellen voor een wervingsgesprek ten behoeve van Privilege B.V.. Pretium Telecom mag dan alleen zijn eigen klanten bellen voor werving en zelfs dat kunt u tegenhouden.(zie OPTA 21 oktober 2009 ). Zie ook antwoorden van 17 maart 2010 op vragen van kamerlid Gesthuizen (SP) over agressieve verkoopmethoden van Pretium Suprieur Bij overtreding kunt u een klacht indienen bij Consuwijzer